Mengenai RakanMET

Aplikasi RakanMET berperanan untuk menyediakan saluran perkongsian maklumat mengenai perkembangan cuaca di Malaysia dan medium melapor keadaan cuaca kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia.

Platform RakanMET juga dibangunkan bagi mewujudkan medium interaksi dua hala antara pihak Jabatan Meteorologi Malaysia dan orang awam dengan menyediakan maklumat yang sahih dan boleh dipercayai.