Dasar Privasi Aplikasi Web & Aplikasi Mudah Alih RakanMET

1. Dasar Privasi

Aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET telah dibangunkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) untuk menyedia dan memperkasa platform perkongsian maklumat mengenai fenomena cuaca di Malaysia kepada orang awam. Aplikasi ini boleh digunakan dan dimuat turun secara percuma.

2. Maklumat yang Dikumpulkan

Bagi meningkatkan kecekapan penggunaan aplikasi, semasa menggunakan perkhidmatan kami, anda perlu memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh dikenal pasti, termasuk dan tidak terhad kepada maklumat fenomena cuaca dan gambar berkaitan cuaca. Maklumat yang kami perlukan akan disimpan dan akan digunakan seperti yang diterangkan dalam dasar privasi ini.

Aplikasi ini menggunakan perkhidmatan pihak ketiga yang akan mengumpul maklumat yang digunakan untuk mengenal pasti anda sebagai pengguna.

Pautan ke dasar privasi penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan oleh aplikasi - Perkhidmatan Google Play

3. Pembekalan Data Peribadi

Aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET hanya mengumpul Data Peribadi yang anda berikan kepada kami melalui perkhidmatan yang disediakan. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mengumpul Data Peribadi anda, anda dikehendaki untuk TIDAK melaksanakan tindakan berikut melalui aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET.

  1. memberikan kami maklumat tersebut,
  2. menggunakan perkhidmatan kami,
  3. mengendali mana-mana akaun atau mengakses aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET.

Sekiranya anda menggunakan semua perkhidmatan di aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET, anda dianggap telah bersetuju untuk membenarkan pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi anda mengikut cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui butiran hubungan yang diberikan di Perenggan 10.

4. Sejarah Data

Kami ingin memaklumkan bahawa sekiranya anda menggunakan perkhidmatan dan terdapat ralat dalam aplikasi RakanMET, maklumat anda akan dikumpul dalam Data Log peranti elektronik anda (melalui produk pihak ketiga). Data Log ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet (IP) peranti anda, nama peranti, versi sistem pengoperasian, konfigurasi aplikasi semasa menggunakan perkhidmatan kami, masa dan tarikh penggunaan perkhidmatan aplikasi dan statistik.

5. Penggunaan Kuki dan Teknologi Berkaitan

Aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET menggunakan kuki. Kuki adalah fail teks kecil yang diletakkan pada komputer, sistem atau peranti mudah alih apabila pengguna menggunakan aplikasi RakanMET. Kuki akan mengumpul maklumat mengenai pengguna dan akses ke aplikasi atau penggunaan aplikasi tersebut, seperti alamat Protokol Internet (IP), kaedah pengguna tiba di aplikasi web (contohnya, melalui enjin carian atau pautan dari aplikasi web lain) dan cara pengguna mengemudi aplikasi web atau aplikasinya. Aplikasi web RakanMET menggunakan kuki dan teknologi lain untuk memudahkan sesi internet dan penggunaan aplikasi kami, menawarkan kepada pengguna produk dan / atau perkhidmatan mengikut tetapan pilihan pengguna, menggunakan trek aplikasi web dan aplikasi RakanMET dan menyusun statistik tentang aktiviti yang dijalankan di aplikasi web dan aplikasi RakanMET.

6. Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga atas sebab-sebab berikut

  • bagi menyokong perkhidmatan kami
  • bagi menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami;
  • bagi melaksanakan perkhidmatan berkaitan perkhidmatan; atau
  • bagi membantu kami dalam menganalisis cara perkhidmatan kami digunakan.

Kami ingin memaklumkan bahawa semua perkhidmatan pihak ketiga mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda. Tujuannya adalah untuk melaksanakan perkhidmatan yang diberikan kepada mereka bagi pihak kami. Namun, mereka diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan lain.

7. Keselamatan

Kami menghargai kepercayaan anda dalam memberikan kami maklumat peribadi anda, oleh itu kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindunginya. Namun demikian, kami tidak menjamin keselamatan mutlaknya kerana tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat dan boleh dipercayai.

8. Pautan ke Pihak Ketiga

Aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET mungkin mengandungi pautan ke aplikasi web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Dasar Privasi ini hanya dipakai untuk perkhidmatan melalui aplikasi web dan aplikasi mudah alih RakanMET. Apabila anda melawati aplikasi web pihak ketiga, anda harus membaca dasar privasi mereka yang digunapakai oleh aplikasi web tersebut.

9. Pindaan Dasar Privasi

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini dari semasa ke semasa. Anda dikehendaki untuk menyemak perubahan dasar privasi baharu di halaman ini. Perubahan tersebut berkuatkuasa serta merta setelah perubahan tersebut dipaparkan dalam halaman ini.

10. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, cadangan berkaitan Dasar Privacy atau ingin memadam akaun RakanMET anda, sila hubungi pihak kami melalui email mmd@met.gov.my